Khớp nối ren trong DN50

THÔNG TIN CHI TIẾT
Khớp nối ren trong DN50

nối đường ống nước PCCC và vòi chữa cháy